Цени

Цени

Продукти

Еднофирмен
Модул 1 раб. място локално 5 раб. места мрежово 10 раб. места мрежово Срочно за 1г.**
1 / 5 / 10 раб. места
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
300лв. 600лв. 700лв. 105лв./210лв./245лв.
*Абонамент базов пакет 90лв. 150лв. 200лв.
Допълнителни модули
Фактуриране 100лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
Касови документи 100лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
Банкови документи 100лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
Материални запаси 100лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
Материални калкулации 100лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
Себестойност 100лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
Отчетни форми 100лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
Копиране и Обобщаване 200лв. 200лв. 250лв. 35лв./70лв./88лв.
*Абонамент +10лв. на модул +10лв. на модул +10лв. на модул
Многофирмен
Базов пакет модули
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
600лв. 1200лв. 1400лв. 210лв./420лв./490лв.
*Абонамент базов пакет 140лв. 190лв. 230лв.
Еднофирмен
Модул Срочно за 1г.**
1 раб. място
Срочно за 1г.**
5 раб. места
Срочно за 1г.**
10 раб. места
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
200лв. 250лв. 310лв.
Допълнителни модули
Фактуриране +20лв. +35лв. +45лв.
Касови документи +20лв. +35лв. +45лв.
Банкови документи +20лв. +35лв. +45лв.
Материални запаси +20лв. +35лв. +45лв.
Материални калкулации +20лв. +35лв. +45лв.
Себестойност +20лв. +35лв. +45лв.
Отчетни форми +20лв. +35лв. +45лв.
Копиране и Обобщаване +35лв. +35лв. +45лв.
Многофирмен
Базов пакет модули
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
300лв. 400лв. 480лв.

* Годишен абонамент за получаване на нови версии (само за Rival v2).
** Срочното използване на продукта се заплаща всяка година с активност до 31.01 на следващата година. Цените на модулите при многофирмените варианти са за всяка отделна фирма.
– При v5 и ползване, само на допълнителен модул без базов, цената на модула се умножава по две.
– При сключен договор за месечен абонаментен, продуктът е безплатен до края на договора.
– Над 10 работни места – по договаряне.
– Многофирменият вариант няма ограничение в броя на фирмите.

Забележки:
– Всички цени са без ДДС.
– Фирма “НЕК-Кулишев,Левичарска” СД си запазва правото да променя цените без предупреждение.

Услуги

Услуги включващи инсталация, системна помощ, консултации, обучение и внедряване, отнасящи се до закупените програмни продукти Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
в офис на СД НЕК-Кулишев, Левичарска 50лв. 60лв.
чрез дистанционен достъп 50лв. 60лв.
на място при клиента 60лв. 72лв.
на място при клиента за услуги до един час 80лв. 96лв.
Годишни пакети:
консултации и системна помощ по телефон и до четири броя e-mail за календарната година 60лв. 72лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за календарната година 120лв. 144лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail, до четири сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп и едно посещение на място при клиента до един час за календарната година 240лв. 288лв.
Забележка: В годишните пакети не са включени консултациите и системна помощ по телефон, дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Месечен абонамент:
консултации и системна помощ по телефон, до четири броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за месец 150лв. 180лв.
консултации и системна помощ по телефон, e-mail, до четири сесии с обща продължителност 120 минути чрез дистанционен достъп и до две посещения на място при клиента с обща продължителност шест часа за месец 250лв. 300лв.
Забележка: В месечните абонаменти не са включени дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Услуги за планиране и разработка на софтуер по задание на клиент Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
Планиране и разработка на софтуер 110лв. 132лв.