Цени

Цени

Продукти

Еднофирмен
Модул 1 раб. място локално 5 раб. места мрежово 10 раб. места мрежово Срочно за 1г.**
1 / 5 / 10 раб. места
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
360лв. 720лв. 840лв. 146лв./277лв./324лв.
*Абонамент базов пакет 120лв. 205лв. 270лв.
Допълнителни модули
Фактуриране 120лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
Касови документи 120лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
Банкови документи 120лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
Материални запаси 120лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
Материални калкулации 120лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
Себестойност 120лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
Отчетни форми 120лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
Копиране и Обобщаване 240лв. 240лв. 300лв. 50лв./96лв./120лв.
*Абонамент +16лв. на модул +16лв. на модул +16лв. на модул
Многофирмен
Базов пакет модули
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
720лв. 1440лв. 1680лв. 272лв./529лв./618лв.
*Абонамент базов пакет 188лв. 252лв. 306лв.
Еднофирмен
Модул Срочно за 1г.**
1 раб. място
Срочно за 1г.**
5 раб. места
Срочно за 1г.**
10 раб. места
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
260лв. 325лв. 402лв.
Допълнителни модули
Фактуриране +32лв. +50лв. +65лв.
Касови документи +32лв. +50лв. +65лв.
Банкови документи +32лв. +50лв. +65лв.
Материални запаси +32лв. +50лв. +65лв.
Материални калкулации +32лв. +50лв. +65лв.
Себестойност +32лв. +50лв. +65лв.
Отчетни форми +32лв. +50лв. +65лв.
Копиране и Обобщаване +50лв. +50лв. +65лв.
Многофирмен
Базов пакет модули
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
380лв. 505лв. 606лв.

* Годишен абонамент за получаване на нови версии (само за Rival v2).
** Срочното използване на продукта се заплаща всяка година с активност до 31.01 на следващата година. Цените на модулите при многофирмените варианти са за всяка отделна фирма.
– При v6 и ползване, само на допълнителен модул без базов, цената на модула се умножава по две.
– При сключен договор за месечен абонаментен, продуктът е безплатен до края на договора.
– Над 10 работни места – по договаряне.
– Многофирменият вариант няма ограничение в броя на фирмите.

Забележки:
– Всички цени са без ДДС.
– Фирма “НЕК-Кулишев,Левичарска” СД си запазва правото да променя цените без предупреждение.

Услуги

Услуги включващи инсталация, системна помощ, консултации, обучение и внедряване, отнасящи се до закупените програмни продукти Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
в офис на СД НЕК-Кулишев, Левичарска 60лв. 72лв.
чрез дистанционен достъп 60лв. 72лв.
на място при клиента 70лв. 84лв.
на място при клиента за услуги до един час 90лв. 108лв.
Годишни пакети:
консултации и системна помощ по телефон и до четири броя e-mail за календарната година 90лв. 108лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за календарната година 150лв. 180лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail, до четири сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп и едно посещение на място при клиента до един час за календарната година 260лв. 312лв.
Забележка: В годишните пакети не са включени консултациите и системна помощ по телефон, дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Месечен абонамент:
консултации и системна помощ по телефон, до четири броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за месец 170лв. 204лв.
консултации и системна помощ по телефон, e-mail, до четири сесии с обща продължителност 120 минути чрез дистанционен достъп и до две посещения на място при клиента с обща продължителност шест часа за месец 260лв. 312лв.
Забележка: В месечните абонаменти не са включени дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Услуги за планиране и разработка на софтуер по задание на клиент Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
Планиране и разработка на софтуер 130лв. 156лв.