За нас

За нас

Фирма НЕК Кулишев,Левичарска СД е създадена на 25.07.1990 с решение №5000/1990 на Софийски градски съд. Предметът на дейност е софтуерни разработки и услуги. Във фирмата работи високо квалифициран персонал. Всеки от специалистите познава отлично сферата, за която подготвя програмни продукти. Това е предпоставка за професионализъм и прецизност във всяка от разработките на фирмата.
Оценка за качеството на работата ни са дългите години на пазара, в които сме неизменно сред лидерите на разработчици на софтуер в България.