Цени

Цени

Продукти

Модул Еднофирмена Многофирмена Еднофирмена – срочно** Многофирмена – срочно**
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
300лв. 600лв. 130лв. 260лв.
Допълнителни модули
Копиране и Обобщаване 200лв. 60лв.
Фактуриране
Lite 100лв. 30лв. 60лв.
Pro 200лв. 60лв. 120лв.
Касови документи 100лв. 30лв. 60лв.
Банкови документи 100лв. 30лв. 60лв.
Отчетни форми 100лв. 30лв. 60лв.
Материални запаси 100лв. 30лв. 60лв.
Материални калкулации 100лв. 30лв. 60лв.
*Абонамент базов пакет + 10лв на модул 60лв. 100лв.
Модул Еднофирмена Многофирмена Еднофирмена – срочно** Многофирмена – срочно**
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
600лв. 1200лв. 260лв. 520лв.
Допълнителни модули
Копиране и Обобщаване 200лв. 60лв.
Фактуриране
Lite 200лв. 60лв. 120лв.
Pro 300лв. 75лв. 150лв.
Касови документи 200лв. 60лв. 120лв.
Банкови документи 200лв. 60лв. 120лв.
Отчетни форми 200лв. 60лв. 120лв.
Материални запаси 200лв. 60лв. 120лв.
Материални калкулации 200лв. 60лв. 120лв.
*Абонамент базов пакет + 10лв на модул 100лв. 160лв.
Модул Еднофирмена Многофирмена Еднофирмена – срочно** Многофирмена – срочно**
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
700лв. 1400лв. 310лв. 610лв.
Допълнителни модули
Копиране и Обобщаване 250лв. 75лв.
Фактуриране
Lite 250лв. 75лв. 150лв.
Pro 350лв. 95лв. 170лв.
Касови документи 250лв. 75лв. 150лв.
Банкови документи 250лв. 75лв. 150лв.
Отчетни форми 250лв. 75лв. 150лв.
Материални запаси 250лв. 75лв. 150лв.
Материални калкулации 250лв. 75лв. 150лв.
*Абонамент базов пакет + 10лв на модул 150лв. 200лв.

* Годишен абонамент за получаване на нови версии.
** Срочното използване на продукта се заплаща всяка година с активност до 31.01 на следващата година. Цените на модулите при многофирмените варианти са за всяка отделна фирма.
– Над 10 работни места – по договаряне.

Забележки:
– Всички цени са без ДДС.
– Фирма “НЕК-Кулишев,Левичарска” СД си запазва правото да променя цените без предупреждение.

Услуги

Услуги включващи инсталация, системна помощ, консултации, обучение и внедряване, отнасящи се до закупените програмни продукти Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
в офис на СД НЕК-Кулишев, Левичарска 40лв. 48лв.
чрез дистанционен достъп 40лв. 48лв.
на място при клиента 50лв. 60лв.
на място при клиента за услуги до един час 70лв. 84лв.
Годишни пакети:
консултации и системна помощ по телефон и до четири броя e-mail за календарната година 60лв. 72лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за календарната година 120лв. 144лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail, до четири сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп и едно посещение на място при клиента до един час за календарната година 240лв. 288лв.
Забележка: В годишните пакети не са включени консултациите и системна помощ по телефон, дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Месечен абонамент:
консултации и системна помощ по телефон, до четири броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за месец 150лв. 180лв.
консултации и системна помощ по телефон, e-mail, до четири сесии с обща продължителност 120 минути чрез дистанционен достъп и до две посещения на място при клиента с обща продължителност шест часа за месец 250лв. 300лв.
Забележка: В месечните абонаменти не са включени дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Услуги за планиране и разработка на софтуер по задание на клиент Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
Планиране и разработка на софтуер 90лв. 108лв.