Цени

Цени

Продукти

Модул Еднофирмена Многофирмена
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
300лв. 600лв.
Допълнителни модули
Копиране и Обобщаване 200лв.
Фактуриране 100лв.
Касови документи 100лв.
Банкови документи 100лв.
Отчетни форми 100лв.
Материални запаси 100лв.
Материални калкулации 100лв.
*Абонамент базов пакет + 10лв на модул 60лв. 100лв.
Модул Еднофирмена Многофирмена
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
600лв. 1200лв.
Допълнителни модули
Копиране и Обобщаване 200лв.
Фактуриране 200лв.
Касови документи 200лв.
Банкови документи 200лв.
Отчетни форми 200лв.
Материални запаси 200лв.
Материални калкулации 200лв.
*Абонамент базов пакет + 10лв на модул 100лв. 160лв.
Модул Еднофирмена Многофирмена
Базов пакет
Общо счетоводство
ДДС
Дълготройни активи
700лв. 1400лв.
Допълнителни модули
Копиране и Обобщаване 250лв.
Фактуриране 250лв.
Касови документи 250лв.
Банкови документи 250лв.
Отчетни форми 250лв.
Материални запаси 250лв.
Материални калкулации 250лв.
*Абонамент базов пакет + 10лв на модул 150лв. 200лв.

* Годишен абонамент за получаване на нови версии
– Над 10 работни места – по договаряне.

Забележки:
– Всички цени са без ДДС.
– Фирма “НЕК-Кулишев,Левичарска” СД си запазва правото да променя цените без предупреждение.

Услуги

Услуги включващи инсталация, системна помощ, консултации, обучение и внедряване, отнасящи се до закупените програмни продукти Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
в офис на СД НЕК-Кулишев, Левичарска 40лв. 48лв.
чрез дистанционен достъп 40лв. 48лв.
на място при клиента 50лв. 60лв.
на място при клиента за услуги до един час 70лв. 84лв.
Годишни пакети:
консултации и системна помощ по телефон и до четири броя e-mail за календарната година 60лв. 72лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за календарната година 120лв. 144лв.
консултации и системна помощ по телефон, до шест броя e-mail, до четири сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп и едно посещение на място при клиента до един час за календарната година 240лв. 288лв.
Забележка: В годишните пакети не са включени консултациите и системна помощ по телефон, дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Месечен абонамент:
консултации и системна помощ по телефон, до четири броя e-mail и до две сесии с продължителност до един час чрез дистанционен достъп за месец 150лв. 180лв.
консултации и системна помощ по телефон, e-mail, до четири сесии с обща продължителност 120 минути чрез дистанционен достъп и до две посещения на място при клиента с обща продължителност шест часа за месец 250лв. 300лв.
Забележка: В месечните абонаменти не са включени дистанционен достъп и посещение на място при клиента в извънработно време и празнични дни. Същите се заплащат в двоен размер по цени за астрономически час.
Услуги за планиране и разработка на софтуер по задание на клиент Цена без ДДС Цена с ДДС
На започнат астрономически час:
Планиране и разработка на софтуер 90лв. 108лв.