Файлове

Файлове

Последна версия на продукта:
18.02.2019 – Rival 2.151.250.2019
Пълен списък на промените тук.


Уважаеми Клиенти,
Крайният срок за влизане в сила на новите изисквания към софтуерите за управление на продажби е 31.03.2019 год.

За да може програмата да покрие изискванията, същата вече ще има две нови версии – Pro v5 и Lite v3.
Rival Pro ще бъде сертифицирана в НАП, като СУПТО. По наша преценка, това ще стане до края на месец февруари.
Всички стари версии на продукта започващи с v2 няма да отговарят на изискванията по Наредба Н-18 и използването им ще бъде изцяло на ваша отговорност.

Първоначално Rival Pro ще поддържа само фискални устройства на Datecs, моля да имате предвид това, когато подновявате своите апарати с нови.

Firebird е свободно достъпна SQL база-данни на базата на която работи Rival.
Повече информация може да прочетете тук

FireBird Server 2.5
SuperServer (Windows 32bit)
SuperServer (Linux x86)
ClassicServer (Linux x86)