Файлове

Файлове

Последна версия на продукта:
18.02.2019 – Rival 2.151.250.2019
Пълен списък на промените тук.


Уважаеми Клиенти,

За да може програмата да покрие изискванията, същата вече ще има две нови версии – Pro v5 и Lite v3.
Rival Pro ще бъде сертифицирана в НАП, като СУПТО.
Всички стари версии на продукта започващи с v2 няма да отговарят на изискванията по Наредба Н-18 и използването им ще бъде изцяло на ваша отговорност.

Първоначално, Rival Pro ще поддържа само фискални устройства на Datecs, чрез комуникация FP3530 COM Server, моля да имате предвид това, когато подновявате своите апарати с нови.

Firebird е свободно достъпна SQL база-данни на базата на която работи Rival.
Повече информация може да прочетете тук

FireBird Server 2.5
SuperServer (Windows 32bit)
SuperServer (Linux x86)
ClassicServer (Linux x86)